Hỗ trợ Yahoo: phimletvn
Email: support@let.vn
1.1 triệu lượt xem
zingvn Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36
youtube Tập 1 Full 1.1 1.2 1.3 OST - Goodbye to romance - Sonya
vk 15.1 15.2 16.1 16.2 17.1 17.2 18.1 18.2 19.1 19.2 20.1 20.2 20.2 21.1 21.2 22.1 22.2 23.1 23.2 24.1 24.2 25.1 25.2 26.1 26.2 27.1 27.2 28.1 28.2 30.1 30.2 31.1 31.2 32.1 32.2 35.1 35.2 36.1 36.2
picasaweb Tập 1 Full 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Tập 5 Full 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Tập 6 Full Tập 7 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 Tập 13 Full 13.1 13.2 13.3 Tập 14 Full 14.1 14.2 14.3 16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 19.3 20.1 20.2 20.3 20.3 21.1 21.2 21.3 22.1 22.2 22.3 22.4 23.1 23.2 23.3 24.1 24.2 24.3 25.1 25.2 25.3 25.4 26.1 26.2 26.3 27.1 27.2 27.3 28.1 28.2 28.3 29.1 29.2 29.3 29.4 30.1 30.2 30.3 31.1 31.2 31.3 32.1 32.2 32.3 33.1 33.2 33.3 34.1 34.2 34.3 35.1 35.2 35.3 36.1 36.2 36.3 37.1 37.2 37.3 38.1 38.2 38.3 OST - Goodbye To Romance - Sonya
dailymotion 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 15.3 16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 19.3 20.1 20.2 20.3 21.1 21.2 21.3 22.1 22.2 22.3 22.4 23.1 23.2 23.3 24.1 24.2 24.3 25.1 25.2 25.3 26.1 26.2 26.3 27.1 27.2 27.3 28.1 28.2 28.3 29.1 29.2 29.3 29.3 29.4 30.1 30.2 30.3 31.1 31.2 31.3 32.1 32.2 32.3 33.1 33.2 33.3 34.1 34.2 34.3 35.1 35.1 35.2 35.2 35.3 35.3 36.1 36.1 36.2 36.2 36.3 36.3 37.1 37.2 37.3 38.1 38.2 38.3
cyworld 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 11.1 11.2 17.1 17.2 18.1 18.2

May Queen

Đăng 3 năm trước bởi germany_letvn
Tập:
38/38
Giới thiệu:
Lấy bối cảnh vào thời điểm ngành công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc phát triển cực thịnh, May Queen kể về nỗ lực của những người trẻ với đầy nhiệt huyết để thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, con đường để đạt ước mơ của mỗi người khác nhau. Với người này là con đường bằng phẳng, với người kia là con đường gập ghềnh, còn người khác thì là những nỗ lực từng bước để mở đường. Và trên những con đường ấy, không thể thiếu những cảm xúc yêu ghét của con người.
Bản quyền thuộc về iLet Media
Website được xây dựng trên hệ thống Letkit v1.0
Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm. Mọi chi tiết xin liên hệ:
[M] 0988.631988 - 0908.631988 | [E] nguago@let.vn | [Y!M] letnguago
`