Hỗ trợ Yahoo: phimletvn
Email: support@let.vn
14.8 triệu lượt xem
zingvn Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37
picasaweb 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 Tập 11 Full 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3 13.4 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 18.4 Tập 19 Tập 20 Tập 21 22.1 22.2 22.3 22.4 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Full 30.1 30.2 30.3 30.4 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 38.1 38.2 39.1 39.2 40.1 + 40.2 40.3 40.4 41.1 41.2 41.3 41.4 42.1 42.2 42.3 42.4 43.1 43.2 43.3 43.4 44.1 fix 44.2 fix 44.3 fix 45.1 fixed 45.2 fixed 46-1-15 phút đầu 46-2-15 phút tiếp theo 46.3 fixed 46.4 fixed 47-a-30 phút đầu 47-b-15 phút tiếp theo 47-c-15 phút cuối 48.1 48.2 48.3 48.4 49.1 - 30 phút đầu 49.2- 15 phút tiếp theo 49.3 - 15 phút cuối Tập 50 Full 50.1 - 15 phút đầu 50.2 - 15 tiếp theo 50.3 - 15 phút tiếp theo 50.4- 15 phút cuối Tập 51 Full 51.1 51.2 51.3 51.4
dailymotion 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 Tập 5 6.1 6.2 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 15 Tập 16 38.1 38.2 39.1 39.2 40.1 40.2 40.3 40.4 41.1 41.2 41.3 41.4 42.1 42.2 42.3 42.4 43.1 43.2 43.3 43.4 44.1 fix 44.2 fix 44.3 fix 45.1 45.2 46-30 phút đầu 46.2 - 30 phút cuối 47-a-30 phút đầu 47-b-30 phút cuôi 48.1 48.2 49.1-30 phút đầu 49.2-30 phút cuối 50.1 50.2 Tập 51 Full

Hoàng Hậu Ki

Empress Ki

Đăng 2 năm trước bởi germany_letvn
Tập:
51/51
Năm:
2013
Quốc gia:
Hàn Quốc
Giới thiệu:
Bộ phim là câu chuyện về cuộc đời, tình yêu và tham vọng chính trị luôn bị giằng xé giữa hai nước của Ki Hoàng Hậu - một người con gái kiên cường, thông tuệ, bản lĩnh, văn võ song toàn, giỏi tài thao lượt.
Bản quyền thuộc về iLet Media
Website được xây dựng trên hệ thống Letkit v1.0
Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm. Mọi chi tiết xin liên hệ:
[M] 0988.631988 - 0908.631988 | [E] nguago@let.vn | [Y!M] letnguago
`