Hỗ trợ Yahoo: phimletvn
Email: support@let.vn
1.2 triệu lượt xem
youtube Tập 1 (phụ đề) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tập 2 (phụ đề) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tập 3 (phụ đề) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Tập 4 (phụ đề) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Tập 5 (phụ đề) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Tập 6 (phụ đề) 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Tập 7 (phụ đề) 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Tập 8 (phụ đề) 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Tập 9 (phụ đề) 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 Tập 10 (phụ đề) 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 Tập 11 (phụ đề) 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 Tập 12 (phụ đề) 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 Tập 13 (phụ đề) 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Tập 14 (phụ đề) 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Tập 15 (phụ đề) 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 Tập 16 (phụ đề) 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 Tập 17 (phụ đề) 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 Tập 18 (phụ đề) 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 Tập 19 (phụ đề) 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 Tập 20 ( phụ đề ) 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 Tập 21 ( phụ đề ) 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 Tập 22 ( phụ đề ) 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 Tập 23 ( phụ đề ) 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 Tập 24 ( phụ đề ) 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 Tập 25 ( phụ đề ) 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 Tập 26 (phụ đề) 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 Tập 27 ( phụ đề ) 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 Tập 28 ( phụ đề ) 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 Tập 29 (phụ đề) 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 Tập 30 ( phụ đề ) 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 Tập 31 ( phụ đề ) 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 Tập 32 ( phụ đề ) 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 Tập 33 ( phụ đề ) 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6 48.7 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7

Gia đình đá quý Phụ đề E38

Assorted Gems (TV Series 2009–2010)

Đăng 3 năm trước bởi nguago
Tập:
50/50
Đạo diễn:
Năm:
2009
Quốc gia:
South Korea
Giới thiệu:
"Gia đình đá quý" (Assorted Gems) , bộ phim truyền hình hài hước của Hàn Quốc,kể về gia đình có bốn người con và đều được đặt tên theo những loài đá quý bao gồm: chị cả Bi Chwi (Ngọc Bích), con trai lớn San Ho (một loại đá San hô), con gái Ryu Bi (đá Ruby) và con trai út Ho Bak (Hổ Phách). Cũng giống như các loại ngọc quý tuy đều rất đẹp nhưng màu sắc có thể không hòa hợp khi đứng cạnh nhau, các thành viên gia đình Gung cũng vậy - mỗi người có tính cách và lý tưởng khác nhau!
Bản quyền thuộc về iLet Media
Website được xây dựng trên hệ thống Letkit v1.0
Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm. Mọi chi tiết xin liên hệ:
[M] 0988.631988 - 0908.631988 | [E] nguago@let.vn | [Y!M] letnguago
`